Boeddhisme in Nederland


Aanhangers

Het Nederlandse boeddhisme timmert nauwelijks aan de weg, maar juist daardoor lijkt hij stabieler dan andere bewegingen en kan hij prat gaan op een duurzame achterban. Waren er begin jaren ’70 niet meer dan een paar duizend aanhangers, in 1996 werd het aantal becijferd op ongeveer 30.000 en in 2004 op 170.000. Wel is dit aantal moeilijk exact te becijferen; er is geen officiële registratie zoals bij christelijke kerken. Juist het boeddhisme propageert dat je je prima kunt verdiepen in deze religie zonder je ‘officieel’ te bekeren, en ja, dan wordt het lastig tellen.

Boeddhistische organisaties

Ondanks de gestage groei is het boeddhisme in ons land wel sterk versnipperd. De Boeddhistische Unie Nederland (BUN) is een overkoepelende organisatie van tientallen kleine boeddhistische instanties in Nederland, variërend in grootte van 10 tot 2000 mensen. Alleen de Vietnamese boeddhisten steken er met 5000 aanhangers ruim bovenuit.

Boeddhistische Omroep

De BUN heeft ook aan de wieg gestaan van de Boeddhistische Omroep (BOS), die regelmatig uitzendt op de Nederlandse televisie. De BOS wordt mogelijk in 2016 weer opgeheven als gevolg van omroepbezuinigingen.

© Wessel Zweers, Laterna Media - fotografie: Alexandre Duret-Lutz