Vergankelijkheid


De tweede belangrijke leer van het boeddhisme is die van de vergankelijkheid of tijdelijkheid (anityata).

Anityata

Alle dingen in deze wereld bestaan slechts een moment. Ze veranderen voortdurend, zonder dat er een onvergankelijke basis aan ten grondslag ligt. Verandering is geen transformatie van een onvergankelijke substantie, maar het volledig verdwijnen en opnieuw ontstaan van een dharma. Er is slechts een proces van verdwijnen en ontstaan, dat zich zo naadloos voltrekt dat het op ons de indruk maakt alsof de dingen continu bestaan.

Dit veranderingsproces heeft geen externe oorzaak, maar komt voort uit de dharma’s zelf. Vergankelijkheid is dus een essentieel onderdeel van dharma’s. Alle nieuwe dingen dragen vanaf het moment van hun ontstaan de oorzaak van hun vernietiging in zich en verdwijnen dus weer onmiddellijk.

© Wessel Zweers, Laterna Media - fotografie: Alexandre Duret-Lutz